img

Co to jest obraz ?

Termin obraz kojarzony jest zwykle z malarstwem, jako płaski utwór plastyczny, na którym za pomocą farb, przy zastosowaniu różnych technik malarskich i graficznych autor dokonał zapisu pewnych treści. Obrazy wiążą się zazwyczaj z pojęciem działalności artystycznej, choć bywa też wyrazem doraźnej potrzeby osobistej lub lokalnego obyczaju (np. malowanie pisanek). Drugie znaczenie obrazu to zdarzenie wizualne płaskie lub przestrzenne, kojarzone głównie z działaniem artystycznym.

icoSłownik pojęć
HDTV

HDTV (ang. High Definition TV) - jest to telewizja wysokiej rozdzielczości . Jest ogólnym określeniem sygnału telewizyjnego o rozdzielczości większej niż standardowa (PAL lub NTSC).

RGB

RGB to jeden z modeli przestrzeni barw. Jego nazwa powstała ze złożenia pierwszych liter angielskich nazw barw: R - red (czerwonej), G - green (zielonej) i B - blue (niebieskiej), z których model ten się składa. Jest to model wynikający z właściwości odbiorczych ludzkiego oka, w którym wrażenie widzenia dowolnej barwy można wywołać przez zmieszanie w ustalonych proporcjach trzech wiązek światła o barwie czerwonej, zielonej i niebieskiej. Model RGB jest jednak modelem teoretycznym a jego odwzorowanie zależy od urządzenia wyświetlającego.

NTSC

NTSC to amerykański system telewizji analogowej obowiązującym w wielu krajach Ameryki, Azji wschodniej i Pacyfiku. Jest stosowany dla obrazów w formacie złożonym z 525 linii na klatkę, przy częstotliwości odświeżania 59,94 Hz

PAL

PAL (ang. Phase Alternating Line) - standard nadawania koloru w sygnale telewizyjnym.. Został opracowany w Niemczech. System PAL jest zazwyczaj stosowany dla obrazów w formacie złożonym z 625 linii na klatkę, przy częstotliwości odświeżania 50 Hz i 25 klatkach na sekundę. System PAL jest udoskonaloną modyfikacją systemu NTSC.